Ngói đá slate đen Lai Châu lợp mái hình chữ nhật 

300.000đ/m2

Thông số chính

  • Kích thước: 20x30cm
  • Độ dày: 3-6 mm
  • Xuất xứ: Lai Châu
  • Bề mặt: chẻ thô
  • Màu sắc: đen
  • Đơn vị tính: m2; 1m2 = 16.5 viên