Đá ánh kim trắng khò mặt lát sân
 
Tư vấn công trình

Xem ảnh lớn
Đá ánh kim trắng khò mặt lát sân

Mã sản phẩm:S000127

Đá ánh kim trắng khò mặt lát sân Kích thước: 30x30, 30x60

Địa điểm bán : N/A
Chia sẻ :
Đá ánh kim trắng khò mặt lát sân
Kích thước: 30x30, 30x60
Dầy: 2cm
Chất liệu: Đá tự nhiên
da-lat-san-vuon-anh-kim-trang-kho-mat
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
 
0965.980.999