Đá băm mặt ghi xám lát sân vườn

Hotline: Kinh doanh 1 - 02466 81 3535 Kinh doanh 2 - 0983 268 662 Kinh doanh 3 - 0965 980 999 Tư vấn Dự Án - 0966589589 Phòng vật tư - 0435558289 
Tư vấn công trình

Xem ảnh lớn
Đá băm mặt lát sân vườn

Mã sản phẩm:BX001

Đá băm mặt lát sân vườn : đá băm chống trơn, kích thước 30, 40

Địa điểm bán : N/A
Ghi chú : Đá băm mặt ghi xám lát sân vườn
Chia sẻ :
Đá băm mặt lát sân vườn : đá băm chống trơn, kích thước 30, 40
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
 
0965.980.999